Studiemiljø

Campus Ålesund ligger vakkert til mellom fjord, fjell og hav.

Ca 3000 studenter gjør studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Gjennom hele året tilbyr studentorganisasjoner og linjeforeninger et fellesskap du kan ta del i. Velkommen til NTNU og Fagskolen! 

Tar dere HAVutfordringen 2024?

En konkurranse for fylkets 10.klasser og VG1-klasser.

De neste tiårene blir havet viktigere både for Norge og for resten av verden, noe som fører til både utfordringer og muligheter. Gjennom HAVutfordringen gir vi alle fylkets 10. klasser og VG1-klasser en spennende og lærerik utfordring.

Fremtiden trenger deg!

Vi er stolte av havrommet vårt, og all kunnskap vi har samlet i regionen. Nå trenger fremtiden deg!

Samspill mellom utdanningene våre og havet

De neste tiårene blir havet viktigere både for Norge og for resten av verden, noe som fører til både utfordringer og muligheter. 

Havet gir oss energi, mat og transport

70 % av norsk eksport kommer fra de havbaserte næringene. Havet gir oss mat, energi og er en transportåre. NTNU i Ålesund har spesialiserte utdanninger mot havnæringene som blant annet skipsdesign, fornybar energi, shipping og nautikk.

 Vår “blå” havvisjon
I flere generasjoner har næringslivet langs kysten vært pionerer i utvikling av ny teknologi til å erobre havrommet. Nå er vi på veg til å løse nye utfordringer. Hvordan utvikle skip og maskinsystem med nullutslipp? Hvordan installere og bygge ut vindenergi til havs? NTNU i Ålesund har utdanninger innen maskin og fornybar energi som er spesialisert mot disse utfordringene.
- Hans Petter Hildre. Instituttleder, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU i Ålesund

Vi gler oss over utviklinga

Campus Ålesund møter utfordringane rundt høgare utdanning og kontakt med arbeidslivet på ein framifrå måte. Fagskulen, NTNU og miljøa som er knytt til Campus utgjer ein attraktiv smeltedigel av fagretningar, erfaring, spissa kompetanse og direkte kontakt med aktørane i havnæringane. Vi gler oss over utviklinga, og ser lyst på framtida for dei som får ta utdanning her!
- Jan Thormodsæter, Dagleg leiar MAFOSS / Seniorrådgivar ÅKP


Om Havløftet

- et samarbeid på Campus Ålesund

Fagskolen, NTNU, Åkp og MAFOSS har samarbeidet tett i flere år allerede gjennom de tidligere arrangementene Ocean Talent Camp og Havløftet, med Sparebanken Møre sin økonomiske støtte. Filmen "Fremtiden trenger deg" er et av resultatene fra dette samarbeidet. Filmen er produsert med støtte fra Sparebanken Møre. Det er et uttrykt behov fra næringslivet at flere ungdommer velger utdanningsveiene våre for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i årene fremover.