Havløftet 2022, en konkurranse for fylkets 10. klassetrinn.

Bli med på Havløftet! De neste tiårene blir havet viktigere både for Norge og for resten av verden, noe som fører til både utfordringer og muligheter. Gjennom Havløftet gir vi alle fylkets 10. klasser en spennende og lærerik utfordring knyttet til dette. Vi kan love den gir klassen en spennende og lærerik utfordring. Besvarelser leveres digitalt. Les mer på våre nettsider om hvordan klassen kan løse oppgaven. ​

Fremtiden trenger deg!

Vi er stolte av havrommet vårt, og all kunnskap vi har samlet i regionen. Nå trenger fremtiden deg!

Studiemiljø

Campus Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord, fjell og hav.

Som student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus, der innovasjon og gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen. Ca 3000 studenter gjør studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Gjennom hele året tilbyr studentorganisasjoner og linjeforeninger aktiviteter, opplevelser og et fellesskap du kan ta del i. Mye foregår i studenthuset Banken. Velkommen til NTNU og Fagskolen! 

Ansvarleg og berekraftig

Ved NTNU i Ålesund har vi hav, handel og helse som våre fokusområde. For studentane våre er ikkje berekraft berre eit ord. Det er ei drivkraft. Dei har blikk for framtida. Dei er utålmodige etter å finne smartare løysingar. Dei veit at vi berre er i startgropa når det gjeld teknologisk utvikling. I rapporten frå havpanelet som kom i desember 2020, kan vi lese at vi på verdsbasis kan produsere seks gongar så mykje mat frå havet samanlikna med i dag. Når det gjeld produksjon av fornybar energi, kan vi gange med 40. Nøkkelen blir å gjere det ansvarleg og berekraftig.
- Annik Magerholm Fet, viserektor NTNU i Ålesund


Havrommets lærings- og innovasjonsarena

Campus Ålesund er en helt ny måte å tenke utdanning, forskning og næringsutvikling på. Vi har skapt Norges mest fullintegrerte lærings- og innovasjonsarena. Ingen steder samhandler teori og praksis bedre. Ingen steder kobles næringsliv og akademia tettere sammen. Slik gjør vi kunnskap om havrommet til det Norge skal leve av i fremtiden. Samarbeid på Campus Ålesund gir oss tilgang på relevant kompetanse, kunnskapsmiljø og kunderelasjoner
- Frank Støyva Emblem, Ålesund Kunnskapspark          

Havet gir oss energi, mat og transport

70 % av norsk eksport kommer fra de havbaserte næringene. Havet gir oss mat, energi og er en transportåre. NTNU i Ålesund har spesialiserte utdanninger mot havnæringene som blant annet skipsdesign, fornybar energi, shipping og nautikk.

 Vår “blå” havvisjon
I flere generasjoner har næringslivet langs kysten vært pionerer i utvikling av ny teknologi til å erobre havrommet. Nå er vi på veg til å løse nye utfordringer. Hvordan utvikle skip og maskinsystem med nullutslipp? Hvordan installere og bygge ut vindenergi til havs? NTNU i Ålesund har utdanninger innen maskin og fornybar energi som er spesialisert mot disse utfordringene.
- Hans Petter Hildre. Instituttleder, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU i Ålesund

Ansvarlig utnyttelse av havet

Vår region er i verdenstoppen innenfor havbruk-, fartøy- og fiskeriteknologi. Bærekraft, miljøvennlighet og sporbarhet, sammen med ansvarlig utnyttelse av havet, får stadig større oppmerksomhet og byr på spennende muligheter. Campus Ålesund har et stort utvalg av ulike studieretninger som kan føre til fremtidsrettede jobber i havnæringene. Her har også studentene en unik mulighet til å bli godt kjent med det marine og maritime næringslivet mens de studerer.
- Janita Arhaug, NCE Blue Legasea


Vi gler oss over utviklinga

Campus Ålesund møter utfordringane rundt høgare utdanning og kontakt med arbeidslivet på ein framifrå måte. Fagskulen, NTNU og miljøa som er knytt til Campus utgjer ein attraktiv smeltedigel av fagretningar, erfaring, spissa kompetanse og direkte kontakt med aktørane i havnæringane. Vi gler oss over utviklinga, og ser lyst på framtida for dei som får ta utdanning her!
- Jan Thormodsæter, Dagleg leiar MAFOSS / Seniorrådgivar ÅKP


Utdanning og næringsliv på samme lag

Ved Campus Ålesund samarbeider næringslivet tett med utdanningsinstitusjonene. Filmen over er et samarbeidsprosjekt mellom Fagskolen i Ålesund, NTNU i Ålesund, Maritim forening Søre Sunnmøre/Mafoss, Maritimt forum Nordvest, ÅKP, GCE Blue Maritime/NCE Blue Legasea. Filmen er produsert med støtte fra Sparebanken Møre. 

Sammen står forumet for en regional satsning som ønsker å sette fokus på utdanningsvalg og karrieremuligheter. Målgruppen er elever i ungdomsskoler og videregående skoler som skal lære mer om maritime og marine yrkesvalg basert på utdanninger ved Campus Ålesund. Det er et uttrykt behov fra næringslivet at flere ungdommer velger disse utdanningsveiene for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i årene fremover. Vi mener det er viktig at ungdom får vite om hvilke muligheter som finnes for både utdanning og yrker i vår region på et tidlig tidspunkt.