Det er ikke bare statsledere og organisasjoner som må jobbe for å nå bærekraftsmålene - vi må også bidra! Vi må kreve handling av de som styrer bedrifter og landet, og mye må løses via forskning, utvikling og utdannelse. Verdens befolkning er ventet å øke til ni milliarder mennesker omkring 2050. Det fører til store utfordringer, og muligheter. Det gjelder å ta vare på miljøet, skaffe nok energi og nok mat av god kvalitet til alle. Havet vil være en nøkkel til å løse utfordringene, og til å øke den norske verdiskapingen. Nå trenger fremtiden deg! Les mer om utdanning og yrker innen havnæringen på campusalesund.no

På Campus Ålesund utdannes de som planlegger og bygger båter, de som lager og styrer maskinene, de som nytenker rundt energi, de som skal jobbe med økonomi og handel, de som beskytter helse og biologi, og selvsagt også de som skal styre båtene og holde de i drift. Hør hva ungdommene selv sier om mulighetene ved Campus Ålesund og i regionen vår. Havet er mer enn "bare for fiskere".Andre interessante artikler og lenker