Et knutepunkt

Campus Ålesund er regionens knutepunkt for utdanning, forskning og næringsutvikling. Med Norges største universitet og elever som utmerker seg innen forskning på den ene siden av veien, og globale selskap på den andre, legger vi til rette for samhandling mellom teori og praksis.  

Følg Campus Ålesund i sosiale medier

Disse finner du på Campus

Campus Ålesund er regionens knutepunkt for utdanning, forskning og næringsutvikling.

Ålesund videregående skole

VisSkjul mer om skolen og utdanningsprogram
Ålesund videregående skole

Ålesund videregående skole

Ålesund videregående skole har per i dag rundt 1500 elever, og er den største i Møre og Romsdal. Skolen holder til i Fagerlia, på Volsdalsberga og på Latinskolen. Tilbudet spenner over ei lang rekke med både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Det formidles relevant undervisning av høy faglig kvalitet, og skolen arbeider målretta for at elever, foresatte, ansatte og samarbeidspartnere skal erfare Ålesund vgs som en profesjonell og innovativ organisasjon.

Fagskolen i Møre og Romsdal

VisSkjul studietilbud
Fagskolen i Møre og Romsdal, avdeling Ålesund

Fagskolen i Møre og Romsdal, avdeling Ålesund

Brenner du for yrket ditt? Vil du utvikle deg på ditt fagfelt? Da er du på rett spor. Fagskolen Møre og Romsdal tilbyr en rekke høyere yrkesfagelige utdannelser ved studiestedene i Kristiansund og Ålesund.

NTNU i Ålesund

VisSkjul institutter og leietakere
NTNU i Ålesund

NTNU i Ålesund

NTNU er Norges største, og et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU i Ålesund har en sammensatt forsknings- og utdanningsportefølje med sin faglige egenart basert på de marine og maritime næringene. Spesielt kan de sterke fagmiljøene innen simulering, helse- og velferdsteknologi, digitalisering og internasjonal forretningsutvikling fremheves. Vi skal utvikle kunnskap, kompetanse og verdiskaping av høy kvalitet innen flere fagområder i nært samarbeid med arbeids- og næringsliv. Vi skal heve vår forskningskompetanse i tråd med NTNUs ambisjoner, og rekruttere de beste studentene til våre studier.

Institutt for IKT og realfag

Institutt for IKT og realfag

Institutt for IKT og realfag (IIR) ligger i Ålesund, på Norges mest næringsnære Campus. Våre studier er praktisk rettet, samtidig som de er solid forankret i moderne teori. Vi tilbyr ingeniørstudier innen data, automatisering og intelligente systemer på bachelornivå. Vi tilbyr også et masterprogram innen simulering og visualisering og et ettårig forkurs for ingeniørutdanning. Instituttet er del av Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB) har som mål å være et internasjonalt kunnskaps- og innovasjonsnav innen maritime operasjoner. Her inngår utdanning og forskning innen design av skip og skipsutstyr samt drift av skip. Maritime operasjoner kan sees på som et samspill mellom teknologi, menneskelige faktorer og forretning. I mange tilfeller er det i grenseflatene mellom disse områdene man finner inspirasjon til innovasjon og nye løsninger. Instituttet er del av Fakultet for ingeniørvitenskap.

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund

Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) tilbyr sykepleiefaglige, helsefaglige og tverrfaglige utdanninger på ulikt nivå og av ulik varighet. Våre strategiske forskningsområder er klinisk sykepleie, helsetjenesteforskning og utdanningsforskning, der vår ambisjon er å utvikle fremragende og fremtidsrettet sykepleie.

Samarbeid og kunnskapsoverføring mellom IHA og helsetjenesten står sentralt. Vi har en strategisk satsing på tjenesteinnovasjon og nyskaping sammen med kommuner og helseforetak. Instituttet er del av Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Institutt for biologiske fag Ålesund

Institutt for biologiske fag Ålesund

Institutt for biologiske fag i Ålesund (IBA) har profesjonsutdanninger med basis i naturvitenskapelige fag. Instituttet er tett knyttet til det regionale næringslivet, både til helsevesenet og innen marin sektor. Instituttet har fokus på forskning, innovasjon og kunnskapskapsutvikling relatert til helse og bærekraftig utnyttelse av ressursene i havet, medisinsk og marin laboratorieteknologi. Institutt for biologiske fag Ålesund er et av åtte institutter ved Fakultet for naturvitenskap.

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Institutt for internasjonal forretningsdrift

Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) driver forskning og undervisning innenfor fagområdene markedsføring, økonomi, ledelse, språk, handelsfag og innovasjons-fag. Instituttet har som mål å svare på og påvirke regionens behov for høyere utdanning innenfor økonomisk-administrative fagområder, internasjonal business og entreprenørskap. Instituttet er en del av Fakultet for økonomi

Premas

Premas

Premas er leietaker i bygningen Kompasset.

Since its establishment in 1986, Premas has focused on developing solutions for the Shipping and Energy sectors. Over the years we have built up a unique blend of quality software and industry skills.

NMK

VisSkjul mer om NMK og våre leietakere
Norsk Maritimt Kompetansesenter

Norsk Maritimt Kompetansesenter

Norsk Maritimt Kompetansesenter er en del av Campus Ålesund, og har som målsetting å være en av Norges aller viktigste møteplasser for kompetanse og utvikling. En videre utvikling og utvidelse av NMK er en sentral del av visjonen om å gjøre NMK til et verdensledende maritimt senter.

ÅKP AS

ÅKP AS

ÅKP er et regionalt tyngdepunkt for innovasjon, næringsutvikling og samfunnsbygging og fasiliterer blant annet et av landets mest komplette inkubatorsystem, klyngeprogrammene GCE Blue Maritime, Blue Legasea, Norwegian Rooms, samt flere andre nasjonale og internasjonale prosjekt.

ÅKP Blue Innovation Arena AS

ÅKP Blue Innovation Arena AS

ÅKP Blue Innovation Arena kobler mennesker, teknologi og kunnskap for å utvikle og innovere nye produkter, tjenester og løsninger. Ved hjelp av VR-teknologi og avanserte visualiseringsløsninger gjør vi dette hurtigere og mer kostnadseffektivt, slik at vi bidrar til å redusere risiko.

GCE Blue Maritime

GCE Blue Maritime

Global Centre of Expertise (GCE) er en massiv nasjonal satsing på de mest globalt rettede og vekstkraftige næringsklyngene i Norge. På grunn av sin sterke posisjon i verden innen avanserte blå marine operasjoner har den maritime klyngen på Møre fått status som GCE.

Blue Legasea

Blue Legasea

Den biomarine klyngen Blue Legasea er et internasjonalt ledende kraftsenter innen bærekraftig produksjon av marine ingredienser. Klyngen består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, oppdrettsbedrifter, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner.

Norwegian Rooms AS

Norwegian Rooms AS

Norwegian Rooms® Cluster er et nasjonalt kraftsenter for bedrifter og kompetanseaktører som ønsker å utvikle sterke norske, internasjonale merkevarer.

Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime

Kongsberg er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsutstyr og komplette systemløsninger for de fleste typer fartøy. Kongsberg Maritime holder til i NMK som er en del av Campus Ålesund.

Next digital

Next digital

NExT digital er et nettverk av teknologibedrifter som jobber aktivt med digital kunnskapsheving, og som sammen har kompetanse til å jobbe med digitalisering i alle ledd av en virksomhets verdikjede.

Sintef

Sintef

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter. Vi utfører hvert år flere tusen oppdrag – for små og store kunder. SINTEF i Ålesund er representert med fem forskere som bidrar til verdiskaping og økt konkurranseevne for næringsliv og forvaltning i regionen.

Doxacom

Doxacom

Doxacom er et rådgivingsselskap med flere tiårs erfaring fra salg, merkevare- og omdømmebygging innen havbasert næring – herunder fiskeri, marine ingredienser, akvakultur, maritim, shipping, og offshore energi. Vi har dybdekunnskap om havbasert industri.

Sunnmøre Regionråd

Sunnmøre Regionråd

Sunnmøre Regionråd IKS er eit interkommunalt selskap som er eigd av 19 kommunar. Selskapet skal bidra til ei positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla. Vi skal fremje sunnmørske politiske interesser, fremje eit mangfaldig arbeidsliv og utvikle kommunale tenester.

Framtidslaben Norge - United Future Lab Norway

Framtidslaben Norge - United Future Lab Norway

Framtidslaben Norge er ein del av FNs smartbyprogram United for Smart Sustainable Cities implementeringsprogram. Laben ligg i hjartet av kompetanseklynga på Sunnmøre, på NTNU Campus Ålesund, Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK). Framtidslaben er den andre i verda som FN er ein del av. Den første er i Wien.