Campus Ålesund er en fullintegrert lærings- og innovasjonsarena der teori, praksis, næringsliv og akademia kobles sammen. Slik gjør vi kunnskap om havrommet til det Norge skal leve av i fremtiden.

Samarbeid på Campus Ålesund gir oss tilgang på relevant kompetanse, kunnskapsmiljø og kunderelasjoner

Vi er stolte av havrommet vårt, og all kunnskap vi har samlet i regionen. Nå trenger fremtiden deg!