Et knutepunkt for utdanning

Campus Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord, fjell og hav. Her er innovasjon og gründervirksomhet sentralt både i studier og arbeidsliv.

Nytt studenthus

I samarbeid med NTNU i Ålesund, Ålesund kommune og Brødr. Sunde as, bygger Sit et nytt studentbygg på campus.