Havløftet/2023

Bli med på Havløftet 2023 i oktober/november! Campus Ålesund inviterer alle regionens 10. klassetrinn til en spennende og lærerik konkurranse. Oppgavene kan løses i egne klasserom og bidrag leveres digitalt. Det blir gjennomført et digitalt finalearrangement i november. Premiene er påfyll til vinnernes klassekasser med gavesjekker på 6 000 kr, 4 000 kr, 3 000 kr og 2 000 kr.

For lærere

Har du spørsmål etter å ha lest informasjonen på våre nettsider? Kontakt oss gjerne. Havløftet skal være en hyggelig og utfordrende konkurranse for ungdomsskolene i fylket, og terskelen er lav for å delta. Elevene vil ha stor frihet til å forme egne bidrag i konkurransen,. Vi håper å inspirere og motivere elevene til å lære mer om havet, og hva det betyr for både enkeltindivider, bedrifter og samfunn.

For lag

Her er nyttig informasjon for lag som deltar i Havløftet, med gode nettkilder man kan bruke for å løse oppdraget. Du finner også konkurranseregler, påmeldingsskjema og oppgavetekst på denne siden.