Havløftet - Et samarbeid for å fremme campusidentitet, utdanninger og yrkesveier i havnæringen

Havløftet er et samarbeid mellom:

Prosjektledere
•Fagskolen I Ålesund
•NTNU i Ålesund

Samarbeidspartnere
•Maritimt Forum Nordvest
•MAFOSS (Maritim Forening for Søre Sunnmøre)
•ÅKP

Har du spørsmå? 
Kontakt sissel.a.basso@ntnu.no