I tillegg til å ha det gøy med oppgaveløsning, lærer dere mye!

Kine_5.jpg

Det er ikke bare statsledere og organisasjoner som må jobbe for å nå bærekraftsmålene - vi må også bidra! Vi må endre våre vaner, vi må kreve handling av de som styrer bedrifter og landet, og mye må løses via forskning, utvikling og utdannelse. De neste tiårene blir havet enda viktigere både for Norge og for resten av verden. Verdens befolkning er ventet å øke til ni milliarder mennesker omkring 2050. Det fører til store utfordringer og muligheter. Det gjelder å ta vare på miljøet, skaffe nok energi og nok mat av god kvalitet til alle. Havet vil være en nøkkel til å løse utfordringene, og til å øke den norske verdiskapingen. Når man øker verdiskapningen er det viktig å ta hensyn til miljøet.

Nå trenger fremtiden deg!

Konkurranseregler
  • Alle 10. klasser i Møre og Romsdal er velkommen til å delta i konkurransen. 
  • Det er flere oppgaver som skal løses. Dere kan løse oppgavene fra egne klasserom. Klassen bestemmer selv om elevene deles i grupper, eller om alle i klassen løser oppgavene sammen. Hver påmeldte klasse kan levere et samlet bidrag til konkurransen. 
  • Klassen må melde seg på via vårt påmeldingsskjema og får da tilsendt materiell. Klassen får også tilsendt en innleveringslenke digitalt, som kan brukes til å laste opp klassens bidrag til konkurransen.
  • Klassen får fire oppdrag og alle skal løses. 
  • Dere velger selv om dere deler opp klassen i grupper. 
  • Dere kan velge å ta et overordnet blikk, eller gå i dybden på en utfordring. 

Oppgavetekst
Jorda er avhengig av havet. Hvordan kan vi bevare og bruke havet på samme tid?

Oppgavedel 1.
Lag en oversikt over hvordan Norge lever i samspill med havet, og kom med forslag til forbedringer. Lag minimum fem punkt. Oppgaven besvares ved å lage en poster/plakat, eller en presentasjon. Besvarelse sendes som bildefil eller pdf.

Oppgavedel 2.
Ta utgangspunkt i forslagene dere kom frem til i oppgave 1. Nå skal dere formidle et eller flere av forbedringsforslagene til befolkningen (venner, familie, nabo, alle). Oppgaven besvares ved å lage en video med lengde inntil 1 minutt.

Oppgavedel 3. 
Ta utgangspunkt i forslagene dere kom frem til i oppgave 1. Nå skal dere formidle ett eller flere av forbedringsforslagene til politikere. Oppgaven besvares som et leserinnlegg i en avis, «Hilsen neste generasjon». Makslengde 500 ord.

Oppgavedel 4. 
Ta utgangspunkt i forslagene dere kom frem til i oppgave 1. Nå skal dere fremsnakke og argumentere for et yrke dere mener er viktig i framtida. Oppgaven besvares i form av ei lydfil (gjerne slik dere kjenner podkastformatet, med samtale). Maksimal lengde er 10 minutter.

Frister og viktige datoer
Påmelding: Innen 30. august
Lansering av oppgavetekst på campusalesund.no: 25. august. 
Oppgaveperiode: 25. august - 15. september.
Frist for innlevering av oppgave: 15. september kl. 23:59
Digitalt finalearrangement: Fredag 23. september kl. 10 

Lenke til sending fredag 23. september 2022:
https://vimeo.com/event/244276...

Premier
Tilskudd til klassekasser, som kan brukes til tur eller andre sosiale tiltak.
1. Premie: Årets havløftsvinnere får gavesjekk på 6 000 kr.
2. premie: Gavesjekk 4 000 kr.
3. premie: Gavesjekk 3 000 kr.
4. premie: Gavesjekk 2 000 kr.

Under finner du gode ressurser og inspirasjon!

Under finner du eksempler på gode kilder. Dere står fritt til å bruke andre ressurser enn de vi har lagt inn her.
Havet gir oss mesteparten av oksygenet vi har på jorda, og også mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Samtidig er havet levebrødet til over en milliard mennesker. På nettsidene til FN sambandet finner du god informasjon om bærekraftsmål 14 - Livet i havet, med alle delmål.

14livetihavet.png


Campus Ålesund. Utdanning og yrker i fremtidshavet.

Hør hva ungdommene selv sier om mulighetene ved Campus Ålesund og les mer om utdanning og yrker innen havnæringen på Campus Ålesund sine nettsider.Andre interessante artikler og lenker

Les regjeringens Masterplan for marin forskning

Se videoer fra WWF:
Havet gir oss mesteparten av oksygenet vi har på jorda, og også mye av ferskvannet vi drikker og maten vi spiser. Samtidig er havet levebrødet til over en milliard mennesker.
Les mer på:  
https://www.wwf.no/dyr-og-natur/hav-og-fiske/havet
https://www.wwf.no/dyr-og-natur/hav-og-fiske/plast-i-havetTilbake til hovedside Havløftet 2022