Havløftet/2021

Bli med på Havløftet 2021! (2.-16. september) Campus Ålesund inviterer alle regionens 10. klassetrinn til en spennende og lærerik konkurranse. Oppgavene kan løses i egne klasserom (2.-16. september) og bidrag leveres digitalt. Det blir gjennomført et digitalt finalearrangement 24. september. Dersom vi får det til i forhold til koronasituasjonen, vil noen av gruppene inviteres til finalen. Premiene er påfyll til vinnernes klassekasser med gavesjekker på 12 000 kr, 8 000 kr, 5 000 kr og 2 500 kr.

For lag

Her er nyttig informasjon for lag som deltar i Havløftet, med gode nettkilder man kan bruke for å løse oppdraget. Du finner også konkurransereglene og oppgavetekst på denne siden.

For lærere

Har du spørsmål etter å ha lest informasjonen på våre nettsider? Kontakt oss gjerne. Havløftet skal være en hyggelig og utfordrende konkurranse for ungdomsskolene i fylket, og terskelen er lav for å delta. Elevene vil ha stor frihet til å forme egne bidrag i konkurransen,. Vi håper å inspirere og motivere elevene til å lære mer om havet, og hva det betyr for både enkeltindivider, bedrifter og samfunn.