Fremtiden trenger deg!

Vi er stolte av havrommet vårt, og all kunnskap vi har samlet i regionen. Nå trenger fremtiden deg!

Studiemiljø

Campus Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord, fjell og hav.

Som student i Ålesund blir du en del av Norges mest næringsnære campus, der innovasjon og gründervirksomhet er en sentral del av studiehverdagen. Med rundt 3000 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende. Gjennom hele året tilbyr studentorganisasjoner og linjeforeninger aktiviteter, opplevelser og et fellesskap du kan ta del i. Mye foregår i studenthuset Banken. 

Havrommets lærings- og innovasjonsarena

Campus Ålesund er en helt ny måte å tenke utdanning, forskning og næringsutvikling på. Vi har skapt Norges mest fullintegrerte lærings- og innovasjonsarena. Ingen steder samhandler teori og praksis bedre. Ingen steder kobles næringsliv og akademia tettere sammen. Slik gjør vi kunnskap om havrommet til det Norge skal leve av i fremtiden. Samarbeid på Campus Ålesund gir oss tilgang på relevant kompetanse, kunnskapsmiljø og kunderelasjoner
- Frank Støyva Emblem, Ålesund Kunnskapspark          

Ansvarlig utnyttelse av havet

Vår region er i verdenstoppen innenfor havbruk-, fartøy- og fiskeriteknologi. Bærekraft, miljøvennlighet og sporbarhet, sammen med ansvarlig utnyttelse av havet, får stadig større oppmerksomhet og byr på spennende muligheter. Campus Ålesund har et stort utvalg av ulike studieretninger som kan føre til fremtidsrettede jobber i havnæringene. Her har også studentene en unik mulighet til å bli godt kjent med det marine og maritime næringslivet mens de studerer.
- Janita Arhaug, NCE Blue Legasea


Utdanning og næringsliv på samme lag

Ved Campus Ålesund samarbeider næringslivet tett med utdanningsinstitusjonene. Filmen over, er et samarbeidsprosjekt mellom Fagskolen i Ålesund, NTNU i Ålesund, Maritim forening Søre Sunnmøre/Mafoss, Maritimt forum Nordvest, ÅKP, GCE Blue Maritime/NCE Blue Legasea. Filmen er produsert med støtte fra Sparebanken Møre. 

Sammen står forumet for en regional satsning som ønsker å sette fokus på utdanningsvalg og karrieremuligheter. Målgruppen er elever i ungdomsskoler og videregående skoler som skal lære mer om maritime og marine yrkesvalg basert på utdanninger ved Campus Ålesund. Det er et uttrykt behov fra næringslivet at flere ungdommer velger disse utdanningsveiene for å sikre tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i årene fremover. Vi mener det er viktig at ungdom får vite om hvilke muligheter som finnes for både utdanning og yrker i vår region på et tidlig tidspunkt.